On air
Next
Event list

PRO MUSICA NOSTRA

Pro Music Nostra 2017Po mimoriadne úspešnom začiatku nového hudobného festivalu Pro musica nostra, ktorý odštartoval v Žilinskom kraji, festival prichádza aj do Nitry a okolitých miest. Medzinárodný festival PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 30. 9. 2018, vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu podujatia zameraného na prezentáciu klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni v Nitrianskom kraji. Podujatie s medzinárodnou účasťou zároveň predstaví publiku vybrané historické pamiatky tohto regiónu ako netradičné koncertné priestory.

Hudobné centrum v Bratislave a Európske fórum vínnej kultúry v Nitre organizujú festival v spolupráci s vybranými mestami a obcami z regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja. V priebehu piatich dní sa Oponice, Nitra, Jarok, Nová Ves nad Žitavou a Beladice premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu.

Program festivalu je pestrý a ponúka dramaturgiu zostavenú z diel významných slovenských (Ján Levoslav Bella, Milan Novák, Johann Sigismund Kusser) i svetových skladateľov (Antonio Vivaldi, Maurice Ravel, Antonín Dvořák, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart a ď.).

Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na interpretačné výkony výborných domácich i zahraničných hudobníkov. Na otváracom koncerte v  Château Appony v Oponiciach predvedie pôsobivý program popredný violončelista Eugen Prochác a vyhľadávaná sólová, komorná i orchestrálna hráčka, harfistka Slovenskej filharmónie – Katarína Turnerová. V Nitrianskom Zámku u Grófa vystúpi v spolupráci s kontrabasistom Filipom Jarom vynikajúce Muchovo kvarteto, ktoré je zoskupením mladých nadaných hudobníkov a zaraďuje sa k významným komorným telesám na Slovensku. Jedinečné spojenie zvuku organa a flauty sprostredkuje na koncerte v Kostole sv. Martina v obci Jarok Marek Vrábel spolu s Monikou Štreitovou. Marek Vrábel patrí ako koncertný organista, klavirista a pedagóg k špičke strednej generácie slovenského organového umenia. Monika Štreitová je talentovanou flautistkou z Českej republiky, ktorá v súčasnosti pôsobí v Portugalsku, no neustále si udržiava umelecké kontakty s českým a slovenským prostredím. Na festivale bude účinkovať aj vynikajúci súbor interpretujúci hudbu 17. a 18. storočia – Solamente naturali pod vedením Miloša Valenta. Súbor, ktorý vystúpi v Kostole sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou, je pravidelným hosťom festivalov starej hudby na Slovensku a úspešne sa prezentoval aj na mnohých pódiách v zahraničí (USA, Nemecko, Nórsko, Francúzsko, Taliansko a i.). Záverečný koncert v Park Hotel Tartuf v Beladiciach bude patriť vokálnej tvorbe na špičkovej interpretačnej úrovni. Vynikajúca koloratúrna sopranistka Zoya Petrova z Ruska a slovenský spevák Gustáv Beláček predvedú v sprievode klaviristky Xénie Maskalíkovej svetoznáme árie z tvorby Mozarta, Belliniho, Donizettiho a ďalších popredných skladateľov.

Festival má veľký potenciál poskytnúť publiku priestor pre oživenie kultúrneho života v danom regióne a prispieť tak k celkovej propagácii historických miest Nitrianskeho regiónu.

Podujatie je realizované pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Mgr. Veronika Štubňová