JOHANN WOLFGANG GOETHE A JEHO SUFIJSKÉ OBJAVY

Abed Azrie - Hafez & GoetheInšpirácia východnou kultúrou má oveľa hlbšie korene, než relatívne krátka história world music. K medzníkom patrí zbierka básní západovýchodnej diván, ktorú vo svojej starobe napísal Johann Wolfgang Goethe. Inšpirovala ho k nej poézia iránskeho sufijského básnika Hafez, v tej dobe preložená do nemčiny. Hafez ako spirituálny rebel je islamskými fundamentalistami dodnes považovaný za kacíra a je to práve myšlienková otvorenosť a odmietanie cirkevných autorít, vďaka ktorým sú jeho básne dodnes aktuálne.

O necelé dve storočia neskôr inšpiroval názov Goetheho zbierky multietnický orchester, ktorý vedie izraelský pianista Daniel Barenboim. Obsah zbierky má dlhodobý a nie celkom docenený ohlas, básne zhudobnila celá rada skladateľov – od Franza Schuberta až po Arnolda Schönberga. Ich vplyv zasiahol aj západných filozofov, Friedricha Nietzscheho priviedol na cestu k iránskej kultúre, ktorá nakoniec vyústila v knihu Tak vravel Zarathustra. K posledným článkom tejto kultúrnej fúzie patrí album Hafez & Goethe Divan, ktoré nahral vo Francúzsku žijúci sýrsky spevák Abed Azrié.

Petr Dorůžka