O nás

Cieľom hudobného rádia a informačného servera New Model Radio (ISSN 2453-935X) je poskytnúť poslucháčom hudobnú tvorbu z celého sveta, na báze širokého spektra žánrov. I keď určitú časť vysielania tvorí anglo-americká hudba, rádio ju nepreferuje do takej veľkej miery, ako väčšina slovenských rádií. Dramaturgia denného vysielania je zostavená prevažne z nových skladieb, no môžu sa v nej objaviť aj rôzne špecializované hudobné bloky, venované hudbe minulých desaťročí.

Večerné vysielanie je vyhradené hudobným špeciálom. Kompletný program rádia si môžete pozrieť v sekcii program.

Informačný server, alebo textová časť webstránky New Model Radia obsahuje články prevažne o novej hudbe od redaktorov rádia, alebo jeho dopisovateľov, albumové rebríčky, rozličné informácie o hudobnom dianí, prehľad preferovaných kultúrnych podujatí, podcasty niektorých programov a tlačové správy súvisiace so zameraním rádia.

Krédom redaktorov New Model Rádia je dosiahnuť kvalitný informačný servis o hudobnom dianí doma i v zahraničí.  V rádiovom vysielaní sa snažíme zúročiť dlhoročné skúsenosti s hudobnou dramaturgiou a nadštandardné kontakty s celosvetovou hudobnou komunitou a ponúknuť poslucháčovi kvalitnú hudobnú tvorbu z domova i zo zahraničia.

NMR

V roku 2021 podporil činnosť New Model Rádia Bratislavský samosprávny kraj.