ALBUM SEQUENTIA PAVLA MALOVCA OTVÁRA SVET DUCHOVNÝCH HODNÔT

Posolstvo duchovnej tvorby sa v časoch pretlaku mainstreamovej hudby javí ako takmer bezvýznamné. A predsa sa nájdu tvorcovia, ktorí si dôležitosť tohto odkazu uvedomujú. Skladateľ Pavol Malovec sa s chuťou zhosťuje neľahkej úlohy a uvádza tak do života svoju CD novinku.

Album „Sequentia“ predstavuje reprezentatívny odraz tvorby súčasného autora Pavla Malovca, ktorého hudba je charakteristická najmä introvertnými a lyrickými hudobnými prvkami.

CD vzniklo ako bezprostredná reakcia na oslavu skladateľovho životného jubilea.

„Pri príležitosti oslavy mojej 60ky sa uskutočnil koncert, na ktorý sme spolu s kolegom skladateľom Vladimírom Godárom pripravili vydarenú dramaturgiu. Rovnaký program som potom následne použil aj pri realizácií vlastného CD,“ uvádza Pavol Malovec.

Nahrávka obsahuje päť pomerne rozsiahlych skladieb, ktorých spoločným menovateľom je duchovný námet a pokojný, až meditatívny charakter.

Pri komponovaní obracia Malovec svoju pozornosť ku gregoriánskemu chorálu a využíva i náznak ľudovej melodiky. Väčšinu skladieb albumu venoval autor súhre sláčikových nástrojov a výlučne ženskému sólovému hlasu. Vokálne skladby využívajú sakrálne texty, reflektujúce spievaný opakujúci sa žalm alebo hymnus. Z tejto myšlienky je odvodený aj samotný názov albumu. „Sequentia doslova znamená nasledovanie. Takáto sekvencia sa v rámci liturgickej hudby spievala v rôznych obmenách, čím hymnus alebo žalm neustále pokračoval,“ vysvetľuje autor.

Všetky skladby, ktoré vznikali postupne od 90tych rokov, si zachovávajú svoj hlboký intímny ráz s väčšími či menšími zmenami a vzruchmi.

Nahrávku s čisto sláčikovým inštrumentálnym zastúpením otvára sólová skladba Musica per viola v podaní violistu Petra Zwiebela. Ostatné štyri skladby zaznievajú v interpretáciách slovenských hudobníkov, v zastúpení niektorých členov Muchovho kvarteta (Pavla Muchu, Juraja Tomku a Jozefa Ostroluckého) a violončelistu Borisa Bohóa. Inštrumentálna línia je pretkaná vokálnymi vstupmi, ktoré skladateľ zveril sopranistkám Jane Pastorkovej, Petre Noskaiovej a Hilde Gulyás. „Sú to tri speváčky, z ktorých každá má inú farbu hlasu. Každá ale dokázala vystihnúť to určité chvenie hudby, ktorú som napísal,“ komentuje Malovec.

Pre nahrávanie CD si realizátori projektu zvolili priestory Evanjelického kostola v Senci, ktorý je známy svojimi dobrými akustickými vlastnosťami.

Základ pre nahrávanie nepredstavovalo len bravúrne zvládnutie hudobných pasáží interpretmi, ale aj dosiahnutie istej nálady, ktorá je prítomná vo všetkých skladbách. „Sústredil som sa na to, aby mali skladby rovnaký zvuk, rovnaký “feeling“. Preto sme si pre nahrávanie vybrali kostol s klenbovou výzdobou a prirodzeným dozvukom, kde sa muzikantom dobre pracovalo,“ vysvetľuje autor.

Album Sequentia obdarúva poslucháča veľmi hlbokým a citovým zážitkom, príznačným pre sakrálnu hudbu.

„Myslím si, že každého človeka priťahujú určité duchovné hodnoty. Naše kultúrne európske dedičstvo je veľmi bohaté a napriek všetkým zmenám, k nemu poslucháč inklinuje. Každý poslucháč, ktorý bude túto hudbu počúvať, s ňou bude sám. Preto potrebuje mať akúsi vnútornú samotu, aby v ňom mohli tieto skladby prebudiť pôžitok z hudby, zo samoty a z vlastného počúvania,“ uzatvára Malovec.

Ďalšie informácie na: https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2950

Hudobný fond a Robert Pospiš (foto: archív Pavol Malovec)