HUNDREDS – STOVKY FANTASTICKÝCH NÁPADOV ELEKTRONICKÉHO DUA Z HAMBURGU

hundreds-wildernessHundreds – Wilderness (Embassy of Music / Warner Music 2016)

Možno poznáte pocit ako magicky môže na človeka zapôsobiť temná hudobná krása – majestátna, tajomná, snivá, fantazijná, melodicky nákazlivá. Duo Hundreds, čiže súrodenci Eva a Philipp Milner z Hamburgu, rozvíjajú šesť rokov práve takúto krásu v ich electropope (uvádzanom aj ako HiFi-electropop, indietronica), ktorý dosahuje umeleckú výšku vzdialenú len pár milimetrov od umiestnenia v stovke najlepších tvorcov tohto hudobného štýlu. Také niečo je ešte dnes možné? Bez anachronizmu? Najnovší album Hundreds – Wilderness potvrdzuje, že to možné je, i keď určitý anachronizmus, či možno viac-menej iba nostalgia, z neho sála. Hundreds bývajú prirovnávaní k anglickým Lamb, no poslucháč znalý ambient popu, art popu a synthpopu „80´s“ v ich skladbách odkryje aj stopy pripomínajúce niektoré pasáže z tvorby skupín a hudobníkov ako Propaganda, Art Of Noise, Bel Canto, Laurie Anderson, Orchestral Manoeuvres In The Dark.

hundreds-youtubeNa albume Wilderness takmer akoby bolo počuť povzdychnutie nasiaknuté apokalypsou, povzdychnutie nad skazou prírody, plné túžby za idylickými lesmi a lúkami – za „divočinou“.  Skaza a túžba sa ním vinú vyjadrené zlovestnou atmosférou, súbežne prežiarenou optimistickou nádejou. Možno i tento prazvláštny kontrast výrazov dáva albumu Wilderness príťažlivosť. A zároveň aj striedanie ženského a mužského spevu, v ktorom sa občas mihnú vplyvy nového romantizmu eighties, občas Kalifornie flower power, občas rockovej gotiky. (Wind and the Pines).Samozrejme, aj spolu s atraktívnym zvukom. Nie je to bezstarostná pop music stredného prúdu, no mohla by byť prijateľná aj pre širšiu poslucháčsku obec, najmä skladby Un-Unify, Unfolded, What Remains, Spotless, Wind In The Pines, Give In Get Out.

Miroslav Potoček (foto: Youtube)