INDICKÝ RYTMYCKÝ SYSTÉM TOMÁŠA REINDLA

Tomás Reindl - Indický rytmický systémTomáš Reindl je jedným z mála českých znalcov indickej hudby aj vyštudovaných hráčov na bubienky tabla. Logicky je teda jediným odborníkom, ktorý je schopný na danú tému napísať odbornú knihu. Tá vyšla vo februári vo vydavateľstve Akadémie múzických umení v Prahe a Reindl ju nedávno pokrstil na koncerte v Café v lese.

Kniha Indický rytmický systém najprv podrobne popisuje rozdiely medzi dvoma zásadnými hudobnými školami, severnej hinduistánskej a južnej karnatickej. Nasleduje pre Európana veľmi prínosná kapitola, ako porozumieť indickému rytmickému systému z pozície západnej hudobnej teórie, s konkrétnymi príkladmi, ako indické rytmy inšpirovali Olivera Messiaena, Philipa Glassa aj ďalších západných hudobných skladateľov.

V knihe nechýba ani veľmi stručná zmienka o technike konnakol, teda o vyjadrení rytmických fráz pomocou hlasu. Knihu sprevádzajú aj zvukové ukážky, voľne dostupné na internetovej adrese http://www.tomasreindl.cz/kniha-audio.html.

Petr Dorůžka