KTO NEOCHUTNÁ, NEZISTÍ ČO MU CHUTÍ

Keď sa ma niekto opýta, či je Európan schopný pochopiť aj inú ako európsku hudbu, vyvolá to vo mne neopísateľný pocit, ktorý sa pokúsim stručne opísať v nasledujúcej úvahe.

Dengue Fever

Odpoviem tiež otázkou: „Je hudba, ktorá sa na nás každodenne valí zo slovenských rádií európska?“ Veď väčšinou nemá nič spoločné s európskou  a ani s našou pôvodnou slovenskou, pretože viac-menej vychádza z hudby angloamerickej. Slovák si zvykol na anglo-americký pop, rock, černošské blues, soul, jazz, hip hop, ako keby mu boli vlastné. Všetko, čo sa od nich odlišuje, je pre neho cudzie. Dokonca práve rôzne druhy hudby európskej často nepozná, pretože sa o ne nezaujíma. A z nich by bolo možné pre nás vykresať zlato, keby… Netvrďme na základe nepoznania, že cudzokrajná hudba je pre naše uši cudzia.

Angloamerická hudba je tiež cudzokrajná. Tóny sú všade na svete rovnaké.

Hudba má spoločný základ, či pochádza z USA alebo z Madagaskaru. Odlišuje sa len výrazmi a štýlmi. Navyše nikdy nikde nespadla z neba hotová. Ani jazz  nespadol z neba, ale vznikal postupne z černošskej hudby v amerických podmienkach. Rock´n´roll vznikol z amerického blues a blues priniesli do Ameriky prisťahovalci z Afriky. Rock´n´ roll a následne vzniknutý rock má teda kolísku v Afrike. Podobne vznikali i iné hudobné štýly. Obzvlášť angloamerické. Kríženie rôznych hudobných kultúr nie je nóvum, existovalo odkedy je svet svetom, no v poslednom období prebiehalo rýchlejšie a vo väčšom rozsahu. Je znakom našej doby. Nie je na tom nič zlé a je to prirodzený evolučný vývoj.

Čo je zlé na pestrosti? Čo je zlé na spoznávaní iných kultúr?

Oblečenie,  ktoré nosíme je poznačené inými kultúrami, aj šperky, alebo aj bytové doplnky, ktorými sa obklopujeme, nehovoriac o gastronómii. Máme tu čínske, indické, mexické a iné reštaurácie a nikto sa nečuduje, že sú mu cudzie.  Kto neochutná neznáme, nezistí ako mu chutí. Buďme teda otvorení novým veciam, nebojme sa vypočuť si bez predsudkov aj hudbu, ktorú nepoznáme. Mala by nám robiť predovšetkým radosť, vyvolávať v nás pôžitok a príjemné pocity. Nie je podstatné či letí alebo neletí a z ktorej časti sveta pochádza. Dajme prednosť rôznorodosti pred zaslepenou jednostrannosťou.

Róbert Gregor (foto: press Dengue Fever, Che Sudaka)