MARTYN BATES (EYELESS IN GAZA) – NEZLOMNE VŽDY PROTI PRÚDU

myrtyn batesMartyn Bates – Fireworks & Jewels / The Colour Of Amber (Ambivalent Scale Recordings  2015)

Vždy existovali hudobníci, ktorí smerovali proti prúdu.

Bez nich by bola hudba na jedno kopyto. Hudbou smerovali proti konvenčnosti a niektorí v textoch piesní proti nešvárom v spoločnosti, alebo vyjadrovali určité ideové a politické názory. Väčšina z nich zažila nezáujem, výsmech, opovrhnutie, niekedy i nenávisť, ktorá vyústila do odsúdenia, perzekúcií, žalárovania, mučenia, zavraždenia. (Napríklad Viktorovi Jarovi zlomili prsty, aby nemohol hrať na gitare a nakoniec ho zastrelili). Ktorí sú to tí hrdinovia, smerujúci proti prúdu? Mohli by sme začať s ich vymenúvaním pri mene Lou Reed, no to nie je ideálny príklad totálneho vydedenca, keďže bol a stále je slávny. Okrem toho, niekto by mohol právom podotknúť, že samotný postoj nestačí, treba robiť aj dobrú hudbu, čo sa o všetkých nekomerčných hrdinoch povedať nedá, a mal by pravdu. No existovali a existujú aj takí, ktorí svetu dali hudbu priam nadpozemsky krásnu. Napríklad Martyn Bates a jeho duo Eyeless In Gaza.

Eyeless In Gaza je úspešný román, ktorý napísal anglický spisovateľ a filozof Aldous Huxley.

Dvaja anglickí hudobníci – Martyn Bates a Peter Becker – si ho v roku 1980 zvolili za svoj názov. Podpísali nahrávaciu zmluvu s rešpektovaným anglickým nezávislým vydavateľstvom Cherry Red Records. V roku 1981 im pod jeho značkou vyšiel prvý album Photographs As Memories.  Duo ukončilo činnosť v roku 1987 a potom ju v roku 1993 obnovilo. Tesne predtým nahralo album „The Law Is an Anagram of Wealth“ s anglickou poetkou a skladateľkou Anne Clark. V roku 1986 mu vyšiel album Back From The Rains, jeden z najkrajších na britskej nezávislej scéne. Niektorí publicisti opisujú štýl Eyeless In Gaza ako post punk, new wave. No tieto označenia sa týkajú len počiatočnej tvorby tejto dvojice. Neskôr sa priklonila k štýlu, ktorý nie je jednoduché definovať. Na prvý dojem mohol pôsobiť ako pop-folk, indie pop, no pod jeho povrchom bolo cítiť gotický ráz, miestami ambientný, experimentálny, avšak nie ponurý, ale viac-menej povznášajúci. Neklesal do záhrobia, stúpal k nebu. Predovšetkým oduševneným speváckym prejavom Martyna Batesa. Na album Back From The Rains vás chceme špeciálne upozorniť. Patrí do zbierky albumov hudobných labužníkov. Eyeless In Gazza nikdy nemali výraznejší komerční úspech, nikdy totiž nemali ani výraznejšiu propagáciu, zostali neznámym klenotom nezávislej scény. Napriek tomu nezlomne pokračovali vo svojej umeleckej činnosti naďalej. Martyn a Peter nahrávali aj vlastné sólové albumy.

Martyn Bates

Martynovi Batesovi vyšiel nedávno nový album s názvom Fireworks & Jewels / The Colour Of Amber.

Spieva, hrá na gitary, klavír, harmoniku, harmónium. Peter Becker hrá na ukulele, znejúce ako harfa. Ich dávna spolupracovníčka Elizabeth S spieva, hrá na bendžo, cimbal, tamburínu. Alan Trench má na starosti elektronické efekty, spätnú väzbu, kostolné zvony, ručné zvončeky, perkusie, činely. Album bol nahrávaný v štúdiách na gréckom ostrove Evia (Eubója). Bates kladie, tak ako vždy, dôraz na krásne, no originálne melódie. Sústreďuje sa na vzdialenosť medzi našim vnútorným svetom a vonkajším okolo nás, hľadá formu duchovného priestoru, v ktorom by sme v našich časoch mohli bez úhony prežiť. V podstate je pesničkárom vyzbrojeným gitarou. Pôsobí to vzrušujúco, sviežo, mladistvo. Akoby za tým nestáli starší hudobníci, ale mladí, nadšení, progresívni indies. Tvorcovia tejto hudby počuteľne rátajú s vnímaním inteligentného poslucháča. Uvažujúceho človeka možno napadne, že niečo na tomto svete nie je v poriadku, keď sa takejto kráse veľa sluchu nedostáva.

Miroslav Potoček (foto: press Martyn Bates)