RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA – AKO BY MOHLO ZAČAŤ SLOVENSKÉ HUDOBNÉ POVSTANIE

Rusín Čendeš Orchestra – Best Of  (Môlča Records 2015)

Centrom Slovenského národného povstania bola Banská Bystrica. Bude aj centrom slovenského „hudobného“ povstania? Pochádza totiž odtiaľ kapela, ktorá …

Patríte aj vy k ľuďom, ktorí si prajú, aby už konečne na Slovensku vznikla mladá slovenská hudobná skupina, ktorá by hrala hudbu vskutku svetovú? Takú, ktorá by mala šancu zaujať aj Západ a zároveň  by bola zápalnou iskrou pre revolúciu na slovenskej scéne, iskrou pre slovenské hudobné povstanie? Akým smerom by sa taká skupina mala uberať? Napodobňovať zahraničné vzory? Nebolo by rozumnejšie, keby nevláčila drevo do lesa a vychádzala zo slovenskej ľudovej tradície, ponúkla svetu na jej báze tvorbu originálnu, umelecky presvedčivú? Je to nepredstaviteľné? Alebo príliš náročné?  Možno preto slovenskí priaznivci hudby sveta tak dlho museli čakať (fakticky 30 rokov od vzniku scény world music) na zrodenie slovenskej skupiny, ktorá by vyššie uvedené kritéria svetovosti spĺňala. Teraz motyka konečne vystrelila a môžeme bez „gala fanfár“ vyhlásiť, že taká skupina na Slovensku existuje – Rusín Čendeš Orchestra!

Na  jej webovej stránke je napísané: „Rusínsky miš maš z Banskej Bystrice, silne ovplyvnený rôznorodou hudbou, počnúc rusínskym, slovenským, rómskym, balkánskym folklórom, klasickou hudbou, argentínskym tangom, popom, jazzom a končiac…hádam ani nekončiac“. Najviac nás, ľudí z New Model Rádia, zaujali posledné slová „hádam ani nekončiac“. To by mohlo znamenať, že Zuzana Stračinová – spev, cimbal, Peter Šipula – spev, husle,  René Bošeľa – spev, viola, gitara, Andrej Turčin – husle,  Jakub Stračina – kontrabas, Robo Bošeľa – bicie, perkusie, nemajú konca v tom, čo je pre slovenskú scénu momentálne potrebné ako soľ – v odvahe byť samými sebou, odvahe spoznávať rôzne druhy hudby, vytvárať z nich fúzie na báze zachovania pôvodného slovenského hudobného jazyka. Čo nie je jednoduché. Na uskutočnenie tohto zámeru si môžu trúfnuť len dobrí muzikanti a talentovaní, erudovaní hudobníci. A to Rusín Čendeš Orchestra sú, absolventi umeleckých škôl – Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, Akadémie umení, Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej Fakulty UMB i VŠMU v Bratislave, laureáti slovenských i medzinárodných súťaží v  hre na cimbal, kontrabas, violu, husle, bývalí členovia Lúčnice i hudobných zoskupení Zlaté husle, Dobrá muzika, Slovak Tango.

Skupina Rusín Čendeš Orchestra (RČO) vznikla v roku 2011, v obci Môlča, neďaleko Banskej Bystrice. Založili ju: René Bošeľa (Banská Bytrica), Peter Šipula (Telgárt), Jakub Stračina (Turček). Spolu začínali hrať na chalupe z ktorej vybudovali nahrávacie štúdio Môlča Records, v ktorom neskôr postupne nahrávali aj iní hudobníci a skupiny rôznych hudobných žánrov. René Bošeľa nám napísal: „ V Banskej Bystrici je mnoho dobrých hudobníkov. Rastie tu vynikajúce jazzové podhubie a je to aj mekka folklóru. Niektorí naši priatelia pôsobia v top slovenských folklórnych zoskupeniach. World music sa v Banskej Bystrici venuje aj skupina Družina, no nikto sa nevenuje výlučne rusínskemu folklóru a takým fúziám, ako my.

Jeho slová potvrdzujú skladby na zatiaľ jedinom, prvom albume skupiny Rusín Čendeš Orchestra – Best Of (2015). Majú „drive“, temperament, stavajú poslucháča na nohy, zvádzajú k pohybu, tancu a niektoré, hlavne tie pomalšie, dojímajú srdce.  Zdravá hudba od podlahy – akustická! A pritom z nej cítiť inteligenciu, nadhľad,  jasnú filozofiu. Je to niečo báječné, čo tu na Slovensku ešte nebolo. Niekto by mohol namietať, že to nie je pravda, pretože to nie je nič nové. A my by sme zase mohli nato namietať, že nejde iba o to, že podobné skupiny kombinujúce folklór s inými druhmi hudby dávno vo svete existovali a existujú. Existujú, no nevychádzajú zo slovenskej ľudovej hudby. Ani o to nejde, že aj tu na Slovensku sme už také skupiny mali. Ide o to, akým spôsobom Rusín Čenteš Orchestra svoj hudobný zámer uskutočňujú. Akým? Svetovým. Vytvorili slovenskú  world music bez gýčovosti, s mimoriadne dobrým vkusom, ktorá vnímavého poslucháča príjemne zaskočí a zavalí ako lavína úžasnými hudobnými nápadmi. Niektoré ich úpravy ľudových piesní pripomenú poslucháčom znalým hudby sveta anglických The Ukrainians (Rozpriahajte chlopci koňi), v skladbe Ivanku Ivanku zase chvíľami prebleskuje vášnivé tango, v skladbe … Stop! Radšej stop. Pretože vymenúvanie zmien štýlov, nálad a rytmov v jednotlivých skladbách skupiny RČO by zabralo toľko riadkov v tomto článku, že by začal rozsahom pripomínať poviedku o slovenskom hudobnom povstaní. Preto čitateľom odporúčame, aby sami siahli po jej prvom albume a započúvali sa do jeho hudobného obsahu.

Aj keby predstava o slovenskom hudobnom povstaní, zahájenom hudbou skupiny Rusín Čendeš Orchestra bola príliš utopická alebo scestná, nič by to nemenilo na skutočnosti, že je to skupina v pozitívnom zmysle výnimočná. Zaslúžila by si väčšiu pozornosť zo strany publicistov i rozhlasových a televíznych dramaturgov. Potešiteľná je skutočnosť, že pripravuje svoj druhý album, na ktorom sa budú podieľať aj hostia zo zahraničia. A nemožno jej naozaj nič vytknúť? Snáď predsa len niečo áno. Mala by pridať aj vlastné skladby a texty piesní dotýkajúce sa dneška.

Miroslav Potoček