TOWERCOM A RTVS ŠTARTUJÚ NOVÚ ÉRU DIGITÁLNEHO ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA

ILUSTRAÈNÁ SNÍMKA - Televízna veža stojaca na vrchu Kamzík v Malých Karpatoch na Kolibe v nadmorskej výške 433 m n. m. je najvyššie položenou stavbou v Bratislave. Veža je vysoká 194 metrov a jej vrchol dosahuje výšku 635 m n. m. Bratislava, 29. december 2012. Foto: SITA/¼udovít Vaniher

Towercom, a.s. najväčšia spoločnosť v oblasti vysielania na Slovensku, potvrdzuje svoje prvenstvo v uplatňovaní nových, inovatívnych technológií a v spolupráci s verejnoprávnym vysielateľom RTVS spúšťa 15. decembra 2015 skúšobnú prevádzku – vysielanie v novom štandarde T-DAB+.

Ide o historicky prvé vysielanie digitálneho rádia v modernom štandarde T-DAB+ na Sloven-sku, ktoré so sebou prinesie efektívnejšie využitie frekvenčného spektra, priestor pre šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. Skúšobná pre-vádzka – vysielania T-DAB+ otvára novú éru digitalizácie rozhlasového vysielania na Sloven-sku.

„Teší nás, že na rozvoji digitálneho rozhlasového vysielania môžeme spolupracovať s RTVS, keďže príklady zo zahraničia naznačujú, že práve verejnoprávni vysielatelia sú ťahúňom v digitalizácii rozhlasového vysielania,“ povedal na úvod Zsolt Nagy, technický riaditeľ spo-ločnosti Towercom, a.s.

Digitálne rozhlasové vysielanie T-DAB+ je šírené z vysielača Bratislava Kamzík na frekvencii 12C s vyžiareným výkonom ERP = 3,6 kW, vertikálnou polarizáciou  a kapacitou digitálneho rozhlasového multiplexu 1,5 Mbits, ktorý poskytuje priestor pre šírenie až 15 rozhlasových a doplnkových služieb. Aktuálna programová ponuka pozostáva v prvej etape zo štyroch rozhlasových staníc: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM a Rádio Junior, ktoré sú šírené v modernom kompresnom formáte HE-AAC.

„Cieľom skúšobnej prevádzky je overiť reálne parametre digitálneho rozhlasového vysielania pre plánovanie celoplošných T-DAB+ sietí tak, aby sme poslucháčom aj vysielateľom spro-stredkovali dokonalý zvukový zážitok. Hoci ide aktuálne o skúšobnú prevádzku, máme s digitálnym vysielaním v štandarde T-DAB+ veľké plány. Veríme, že spolu s vysielateľmi budeme ďalej rozširovať počet dostupných rozhlasových staníc a prinesieme sprievodné dátové služby,“ dodal Zsolt Nagy.

Podľa technického riaditeľa RTVS Andreja Doležala RTVS ako verejnoprávny vysielateľ pilotné vysielanie v štandarde T-DAB+ víta. „Sme radi, že budeme na pilotnom T-DAB+ vysielaní participovať prostredníctvom našej programovej ponuky, keďže momentálne sa na ňom nemôžeme podieľať finančne.  Aj týmto spôsobom rozširujeme portfólio bezodplatných služieb RTVS pre našich poslucháčov,“ povedal A. Doležal. Podľa neho je zavedenie vysielania v štandarde T-DAB+ spoločnosťou Towercom správnym rozhodnutím, keďže je v súlade so stratégiou zavedenia digitálneho rozhlasového vysielania, ktorú vypracovala RTVS v spolu-práci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. „Rovnako je tento štan-dard v súlade s odporúčaniami Európskej vysielacej únie (EBU),“ dodal A. Doležal.
Poslucháčom z okolia Bratislavy, ktorí chcú prijímať digitálne rozhlasové vysielanie odporú-čame pre príjem rozhlasový prijímač s podporou štandardu T-DAB+ a kompresného formátu HE-AAC. Uvedené koncové zariadenia sú bežne dostupné v slovenských predajniach so spotrebnou elektronikou v cenách od 50 EUR s DPH. Príjemným bonusom pre majiteľov digitálneho rádia je aj možnosť cezhraničného príjmu digitálnych rozhlasových programových služieb z Rakúska.

Digitalizácia rozhlasového vysielania je v dnešnom modernom svete prirodzenou evolúciou bežnej ľudskej činnosti – počúvanie rádia a hudby. Cieľom digitalizácie je zabezpečiť, aby aj rozhlasoví vysielatelia mali naďalej dostatočný priestor prevádzkovať súčasnú aj novú programovú ponuku, no zároveň mohli prinášať aj inovatívne služby, obsah a nové programové služby.

Zdroj článku: www.towercom.sk