ÚSPEŠNÝ TÝŽDEŇ PRE SLOVENSKÚ WORLD MUSIC

Najprv paradox na úvod.

Redaktori New Model Radia – Róbert Gregor a Miroslav Potoček –  v súvislosti s obsahom nižšie uvedeného prevzatého článku upozorňujú na zvláštny paradox. Keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia upozorňovali našu hudobnú obec vo svojich reláciách a článkoch na dianie v oblasti world music, čiže i na londýnsky magazín Froots, jury rebríčka World Music Charts Europe, a nabádali ju k vstupu do tohto diania, predpovedali mu budúcnosť v súvislosti s vývojom v hudbe, reakcie zostali na nule, ba stretli sa aj s nepochopením a negovaním world music. Dnes, po takmer 25 rokoch, čiže z veľkým oneskorením, sa časť našich hudobníkov konečne k tomuto trendu pridáva. Keby sa tak stalo už pred štvrťstoročím, možno by slovenská hudba dávno vstúpila do sveta a dostala by sa do povedomia v zahraničí. V súčasnosti takisto upozorňujú na zmeny v hudbe sveta, smerujúce k multikultúrnosti akceptujúcej všetky druhy hudby, vytvárajúcej novú klímu, žánrovo bezbrehú, podávajúcu si ruky medzi hudobníkmi všetkých krajín. A znova, tak ako voľakedy, nabádajú našu hudobnú obec aby do tohto diania vstúpila. Najprv je však potrebné ho spoznávať. New Model Radio sa vo svojom vysielaní a článkoch o to snaží. Bude sa situácia spred štvrťstoročia znovu paradoxne opakovať?

Robert Gregor, Miroslav Potoček

Prevzatá tlačová správa:

bandaUplynulý týždeň možno bez váhania označiť za prelomový pre slovenskú world music. Iniciatíva WORLD MUSIC FROM SLOVAKIA mala zástupcov na medzinárodnom showcase festival Czech Music Crossroads v Ostrave. Spolu so Shinou za Slnko Records a Tiborom Holodom za Waves festival informovala o slovenskej scéne a predovšetkým o cieľoch platformy na podporu slovenskej world music, Jarmila Vlčková. Na koncertoc sa celkovo predstavilo 13 kapiel z Čiech, Poľska a Slovenska. Významných účastníkov konferencie a zahraničných hostí zaujala skupina Banda a jej vystúpenie patrilo medzi to najlepšie, čo na festivale zaznelo.

Druhým vynikajúcim výsledkom je umiestnenie skupiny MUZIČKA v TOP TEN rebríčku renomovaného fRoots magazínu, ktorý každý mesiac vyberá desať najlepších albumov z celého sveta. Vo veľmi pestrej konkurencii získal album Destilát (2015) mimoriadne pozitívnu recenziu a skladba VES TY ZAJDU sa dostala na výberovú kompiláciu August/September 2015, kde sa koncetruje vždy to najzaujímavejšie z celej svetovej produkcie v oblasti world music!

Obom kapelám gratulujeme!

Jarka Vlčková

foto: Zdenko Hanout