AMMAR 808 – HUDOBNÝ VÝLET DO INDIE

AMMAR 808 - Global Control / Invisible Invasion (Glitterbeats Records, 2020)

Sofyann Ben Youssef alias AMMAR 808 sa na novom albume „Global Control / Invisible Invasion“ inšpiroval indickou hudbou.

Za názvom AMMAR 808 sa ukrýva tuniský producent elektronickej hudby Sofyann Ben Youssef. V súčasnosti pôsobí v Bruseli a jeho tvorba je úvahou o úlohe hudby v jeho živote i vo svete všeobecne.

„Hudba je pre mňa ako dobrodružstvo sebapoznávania, prostredníctvom ktorého objavujem svet. Medzi mnou a svetom sa deje tento druh zrkadlenia. Zažívame svet prostredníctvom seba, a preto ak chcem mať lepší zážitok zo sveta, musím pochopiť ako fungujem,“ hovorí Youssef.

Prvý album s názvom „Maghreb United“ z roku 2018 predstavoval skúmanie severoafrickej hudby prostredníctvom tradičných zvukov a hlasov zakomponovaných do súčasnej elektronickej hudby. Jednotlivé skladby zneli drsne i pôsobivo a tieto ich vlastnosti sa preniesli aj do nahrávok nového albumu „Global Control / Invisible Invasion“. Nahrávanie nových piesní Youssef zrealizoval v Chennai, v hlavnom meste indického štátu Tamilnádu, kde skúmal svoj záujem o karnatickú hudbu. Popritom nahrával zvuky miestnych hudobníkov a transformoval ich do bohatej pulzujúcej zvukovej gobelíny.

Indická klasická hudba patrí k najstarším tradíciám ľudstva.

Pod týmto pojmom ale čakajte niečo úplne iné než našu klasickú hudbu. Indovia totiž hudbu ponímajú úplne inak a tvrdia, že v nej sú zakódované zákonitosti vesmíru. Pre indickú klasickú hudbu je charakteristická Rága. Ľudia, ktorí vyznávajú Hinduizmus, pod týmto pojmom rozumejú niečo duchovné, čoho sa stávajú súčasťou. Indická hudba sa ďalej delí na Hindustánsku a Karnatickú, ktorá je známa z juhu Indie.

Youssef študoval v Dillí a jeho záujem o indickú hudbu sa začal ešte v dobe, keď žil v Tunisku.

„Môj záujem o indickú hudbu sa prejavil prostredníctvom pakistanského hráča na sitár, ktorý sa volá Ashaf Sharif Khan. Študoval som hudobnú vedu na univerzite v Tunise. Lákala ma hudba a chcel som jej porozumieť. Počul som rytmy tabla a bolo to pre mňa úplne nové hudobné univerzum. Netušil som, ako to celé fungovalo a chcel som sa o tom dozvedieť viac. Karnatická hudba je už bohatá, nepotrebuje ma, aby som ju robil bohatšou, takže išlo skôr o hľadanie nových spôsobov, ako navrhnúť niečo iné,“ hovorí Youssef.

Na vznik nového albumu mala tiež vplyv hinduistická mytológia.

„Mal som skoro polovicu nápadov. Mal som záujem rozprávať príbehy, takže som si myslel, že odtiaľ prevezmem inšpiráciu, budem sledovať príbehy a uvidím, aká hudba sa k nim bude hodiť. Na začiatku som mal záujem dozvedieť sa viac o indických eposoch a o sci-fi príbehoch. Skôr ako som odišiel do Indie, preskúmal som veľa staroindických textov. Opisujú veľké boje, do ktorých sú zapojení rôzni bohovia a hrdinovia a keď som ich čítal, mal som pocit, akoby som čítal sci-fi román. To ma inšpirovalo a chcel som vedieť viac. Nepredstieram, že viem všetko o karnatickej alebo indickej hudbe, hoci ju študujem takmer dvadsať rokov.“

Nové nahrávky vznikli v štúdiu producenta Paula Jacoba, ktorý žije v Chennai. Paul Youssefovi pomáhal pri hľadaní umelcov a pri prekladoch indických textov.

Album „Global Control / Invisible Invasion“ je výsledkom mnohých rokov pasívneho aj aktívneho výskumu, počúvania, precvičovania a hrania. Indické speváčky Susha, Kali Dass a Yogeswaran Manickam prepožičali skladbám na albume svoje hlasy. Indické bubnové nástroje ako mridangam, kanjira a thavil zaobstaral miestny hudobník Thanjai Nayandi Melam. Ich zvuky sa opojne roja okolo Youssefových rytmov a basov. Jednou z najbezprostrednejších vlastností albumu je jeho intenzita a energia.

Album „Global Control / Invisible Invasion“ je dynamickým spojením rôznych hudobných svetov a zrejme bude patriť medzi najvýraznejšie tituly tohto roka.

Róbert Gregor (foto: Sia Rosenberg)