DAWN AVERY – MYTOLÓGIA VERZUS SUFIZMUS

Dawn Avery – Beloved (Dawn Avery 2019)

Ako ďaleko k sebe majú posvätné mytológie indiánskeho národa Mohawk a mystický sufizmus?

Dawn Avery

Geograficky ďaleko, v hudbe, keď myslíme hlavne na tranzoné rytmy, sa už vzdialenosť skracuje. Zato vzťah k Bohu, odrážajúci vďačnosť za stvorenie sveta a možnosť sebapoznania, majú obe kultúry rovnako intenzívne.

Americká čelistka a speváčka mohawského pôvodu Dawn Avery pri štúdiu sufizmu vychádzala z filozofie stredovekého mystického perzského básnika Rúmiho: „V láske sa zrkadlí božská krása.“ Dawn Avery témy hudby a spirituality prednáša na univerzitách a konzultuje s dalajlámom, indiánskymi šamanmi a Sherifom Baba, duchovným majstrom z radov tureckých vírivých dervišov. Popri profesorskej dráhe si Avery občas zájde pre nomináciu na Grammy. Ako čelistka je vysoko rešpektovaná na scéne klasickej hudby. Hrávala s Phillipom Glassom, Johnom Caleom, Stingom a kedysi dokonca Johnom Cageom.

Dawn Avery - Beloved

Úctyhodný hráčsky kredit doplňme záujmom o blues, jazz a na novom albume „Beloved“, s ohľadom na tému, prirodzene vplávala do hudobnej krajiny Blízkeho východu. Producent Larry Mitchell pridal gitary s elektronikou a v skladbách vedľa indiánskych spevákov a hudobníkov hosťuje tiež iránsky hráč na lutnu tar Behfar Bahadoran. V skladbe Come To Me sa Dawn Avery nechala inšpirovať sufijskou poéziou andalúzskeho básnika menom Ibn al-Arabí z trinásteho storočia a Sohraba Sepehriho z Iránu, ktorý zomrel v roku 1980.

Jiří Moravčík (foto: Facebook)