KRIES – TEMNÉ SPEVY DALMÁCIE

Kries - Selo Na Okuke / Village Tracks Kries – Selo Na Okuke / Village Tracks (Riverboat Records 2018)

Pod balkánskou hudbou si dnes predstavujeme najmä rómske dychovky, nepárne rytmy a huslistov hrajúcich v závratnom tempe. Dosť odlišný svet otvára chorvátsky spevák Mojmir Novaković so skupinou Kries. V ich repertoári dominujú temné, pohansky znejúce balady, nie príliš vzdialené od tých moravských – ale spracované bez akejkoľvek ľudovej pachute. Zostavu tvoria gajdy, balkánsky bubon tapan, flauta kaval i nástroj zvaný lijerica, čo sú trojstrunové husle, na ktorých sa hrá vo vertikálnej polohe.

Skupina rozhodne netrpí nadprodukciou, albumu predchádzala dôkladná príprava rozdelená na dlhé intervaly. Novaković archaické piesne aktualizuje, nie však pridaním elektrických gitár. Drží sa tradičných, akustických nástrojov, ale pracuje s dynamikou s rytmom, práve vďaka tomuto prístupu predstavuje skupina Kries poprednú Kries 2018európsku legendu.

Novaković so svojim tímom navyše niekoľko rokov organizuje festival Ethnoambient, ktorý sa koná vždy uprostred leta neďaleko rímskych ruín  v meste Soline nad Splitom. V dobe antiky bolo správnym centrom celej Dalmácie i rodiskom cisára Diokleciána, ktorého palác je dodnes architektonickým klenotom Splitu.

V posledných rokoch sa Novaković presťahoval do južného Anglicka, nový album Selo Na Okuke / Village Tracks vydal u značky Riverboat. Predchádzajúce CD, Kocijani, vyšlo pred ôsmimi rokmi a čerpalo z pohraničného regiónu medzi Slovinskom a Chorvátskom.

Petr Dorůžka (foto: press)