LEYLA McCALLA – ÚČINNÁ ORIGINALITA SO SKROMNÝMI PROSTRIEDKAMI

leylaLEYLA McCALLA – VARI-COLORED SONGS : A TRIBUTE TO LANGSTON HUGHES (MUSIC MAKER 2014)

Ten, kto je zavesený na informáciách o hudbe z našich komerčných rozhlasových a televíznych staníc, sa nemá ako dozvedieť o tisícich podobách dnešnej hudby sveta a asi nepredpokladá, že kdesi za chrbtom hitov, ktoré tieto rádiá dokola omieľajú, „frčí“ napríklad aj … bendžo. Bendžo je teraz módnym hudobným nástrojom. Moderní „bendžisti“ totiž prišli na to, že z bendža je možné vydolovať zvuky budúcnosti, alebo naopak minulosti, dávno zabudnuté, ktoré znejú možno práve preto príťažlivo.

Americká pesničkárka Leyla McCalla zaujala niektorých redaktorov hudobných magazínov, obzvlášť folkových a jej debutový album Vari-Colored Songs zaradili do svojich rebríčkov najlepších albumov roka 2014. Leyla hrá striedavo na dva hudobné nástroje – bendžo a violončelo. Na violončelo nehrá obvyklým spôsobom, ale …  ako ? To uvidíte v dole pripojenom videoklipe k piesni Heart of gold. Narodila sa v New Yorku, no jej rodičia pochádzajú z Haiti. V čase dospievania žila 2 roky v Ghane. Po návrate do USA navštevovala Smith College v Massachusetts, potom študovala na New York University hru na violončelo a komornú klasickú hudbu. Napokon sa presťahovala do New Orleans. Tam začínala hrať vo francúzskej štvrti. „V New Orleans som ako doma. Vnímam jeho väzby na Haiti a frankofónnu kultúru, ktorou bolo toto mesto oddávna ovplyvnené. Cítim s ňou spolupatričnosť “ – hovorí Leyla.

Tu kdesi v tomto bode treba zrejme hľadať príčiny ďalšieho ozvláštnenia jej piesní. V niektorých sa totiž prelína americana s kreolskou francúzštinou Louisiany a haitskou melodikou. Ktosi sa už poponáhľal označiť Leylu za „Sade americkej country music“. Ja by som s tým aj súhlasil, pokiaľ by som ju vnímal len cez štýl zmienených kreolsky ladených piesní. No jej prvý, debutový album nie je celkom cool á la Sade, ale je poctou americkému černošskému poetovi a románopiscovi  Langstonovi Hughesovi, predstaviteľovi tzv. harlemskej renesancie. Okrem toho má predohru v podivnej, smerom dozadu experimentujúcej skupine Carolina Chocolate Drops, v ktorej Leyla pôsobila, čo je dnes už medzinárodne uznávaná kapela ovenčená cenou Grammy, ktorá spolupracovala s Bobom Dylanom a Taj Mahalom. Skrátka, veľké talenty priťahujú ďalšie talenty – tradícia.

Miroslav Potoček