Nalaďte si nás

New Model Rádio vysiela v súčasnosti prostredníctvom nasledujúcich internetových streamov:

New Model Radio si môžete naladiť aj prostredníctvom aplikácií:

New Model Rádio je od 23. 9. 2014 držiteľom digitálnej licencie, ktorá ho oprávňuje šíriť digitálny rádiový signál vysielania v štandardoch DAB, DAB+, DMB, DRM, DRM+. Od 1.7.2016 vysiela v štandarde DAB+ cez nitriansky vysielač Zobor na kanáli: 10C (220,352 MHz) (v súčasnosti mimo prevádzky) a cez vysielač Panský diel 10B (211,648 MHz) vo VHF pásme. Počas roka 2018 sa bude DAB vysielanie ďalej rozširovať.

Vysielanie New Model Rádia je v súčasnosti možné naladiť aj prostredníctvom Set-top boxov Magio spoločnosti Telekom a.s. a v média boxoch UPC.

Mapy pokrytia DAB signálom: