NOVÝ MODEL V ÉTERI

Dovoľujeme si Vám spostredkovať článok o našom rádiu, ktorý vyšiel na stránke www.masmediálne.info

Časy sa pohli. Dobrá hudba prestúpila z kolekcie podpultového tovaru do zbierky slovenských ohrozených druhov. Ak aj Vás občas chytá pri prelaďovaní hudobných staníc zúrivosť, skúste liečbu novým modelom rádia. Tento krát i bez odporučenia všeobecného lekára.

Ako sa dočítate i na internetovej stránke nového hudobného rádia a informačného servera New Model Radio, prioritou dramaturgie „je poskytnúť poslucháčovi hudobnú tvorbu z celého sveta, na báze širokého spektra žánrov.“ Je to viac než potrebná rovnováha voči absolútnemu monopolu anglo – americkej, nie vždy najkvalitnejšej produkcie. Rádio vzniklo najmä z dôvodu najvážnejšieho zo všetkých dôvodov: z lásky k hudbe. Pätica hudobných „vášnivcov“  sa snaží o sprostredkovanie svojich skúseností, vedomostí a pocitov tej hŕstke jedincov, ktorí „o to“ a „za to“ stoja.

Dramaturgia denného vysielania je zostavená prevažne z nových skladieb, ale taktiež zo špeciálnych hudobných blokov, vyplnených tvorbou minulých desaťročí či večerným vysielaní, upriameným na jednotlivé hudobné štýly. Na stránke rádia sa taktiež dosýta „natankujete“ novinkami, recenziami, pozvánkami a inými dobrotami hudobného sveta.

New Model Radio je momentálne „naladiteľné“ jedine prostredníctvom Internetu, avšak do budúcnosti počíta i s možnosťou, rozšíriť svoje vysielanie cez satelit a set up boxy. Terestriálne vysielanie momentálne čaká v budúcnosti na pozícii potenciálnej cesty, ktorou sa vydať. Jedine čas ukáže akým smerom sa uberať. Ako vraví šéfredaktor a dramaturg New Model Radia, Róbert Gregor, rádio si stanovilo isté hranice, ktoré nemieni prekročiť. „Chceme osloviť poslucháča, ktorý sa zaujíma o hudbu, a to nie len povrchne. Zároveň chceme osloviť aj poslucháčov, ktorým sa nepáči vysielanie komerčných rozhlasových staníc na jednej strane a na druhej strane aj Rádia_FM a vyplniť túto medzeru na našom rozhlasovom trhu. Pôjdeme vlastnou cestou, ktorú zatiaľ nebudú limitovať financie, lebo nie sme zatiaľ odkázaný na financie z externých zdrojov.“

Moderátori rádia taktiež nepatria medzi žiadnych „tovarišov“ v svojej oblasti. Róbert Gregor  pôsobil v rádiu Ragtime, Slovenskom rozhlase, Rock FM a Radiu_FM a takisto Miroslav Potoček je poslucháčom známy zo Slovenského Rozhlasu či rádia Ragtime. Okrem „pásma“ hudobnej dramaturgie im nie je cudzia ani publicistika, DJing či samotné moderovanie hudobných relácií.

Keďže je tento projekt absolútnym „benjamínom“ na hudobnej scéne, pozornosť venuje najmä optimálnemu nastaveniu a konsolidácii vysielania. Do budúcnosti rátajú najmä so zveľaďovaním sekcie webstránky. „Zatiaľ nám postačí, keď sa bude rozširovať poslucháčska  základňa rádia a ostatné ukáže čas.“ dodáva Róbert Gregor.

Kompletný rozhovor medzi Luciou Juríkovou a Robom Gregorom:

Prečo ste vznikli? Koľkí ste v tíme?
„Vznikli sme z lásky k hudbe. Sme predovšetkým hudobné rádio. Mrzí nás, že u nás na Slovensku dostáva nekonvenčná a zároveň pekná, umelecky zaujímavá hudba veľmi málo priestoru. Čo bohužiaľ padá na vrub väčšiny našich rozhlasových staníc. To je hlavný dôvod nášho vzniku. Chceme  verejnosti prezentovať hudobné dianie vo svete takým spôsobom, akým to u nás nikto nerobí. Bude to pokus o nadhľad na kvalitatívnej báze. Z toho ale vyplýva, že v našom rádiu občas zaznie aj hudba nielen z Anglicka, Ameriky, ale aj veľkého množstva iných krajín.  Zatiaľ sme v tíme piati“.

Nový model v slovenskom éteri, to je - New Model Radio-RobertGregorPlánujete do budúcna aj rozšíriť pokrytie satelitom, pripadne sa uchádzať o získanie terestriálnych frekvencii?
„Čakáme momentálne na udelenie digitálnej licencie, ktorá by nám umožnila vysielať aj cez satelit a set up boxi. Všetko bude potom záležať na finančných možnostiach. Podanie terestriálnej licencie ešte zvažujeme. Do najbližšieho tendra však nepôjdeme. Terestriálne vysielanie si momentálne  nemôžeme dovoliť z finančných dôvodov. V každom prípade chceme, aby rádio expandovalo a čas ukáže, či sa budeme uberať aj touto cestou“.

Mate jednoduchý, pekný, svieži web. Kto vám robí marketing? Riešite ho in-house, alebo je to dielo reklamnej agentúry? Ktorej?
„Marketing sa vlastne ešte ani poriadne nezačal, ale pripravujeme aj marketingové kroky, ktoré si zatiaľ budeme robiť sami, lebo máme s touto prácou už nejaké skúsenosti. O web sa stará náš skvelý webmaster  Pavol Veselský“.

Kto je váš poslucháč, ktorého chcete zaujať a osloviť? 
„Chceme osloviť všetkých, ktorí sa zaujímajú o hudbu, a to nie len povrchne. Zároveň chceme osloviť aj poslucháčov, ktorým sa nepáči vysielanie komerčných rozhlasových staníc na jednej strane, a na druhej strane aj Rádia_FM a vyplniť túto medzeru na našom rozhlasovom trhu. Zároveň chceme dávať priestor aj pôvodnej domácej tvorbe, hlavne tej, ktorú ostatné rádia bojkotujú. Mám na mysli predovšetkým hudobnú produkciu malých labelov, alebo začínajúcich kapiel“.

Kto je váš priamy konkurent, ktoré rádio?    
„Neviem o tom, že by bol niekto našim konkurentom neviem. Ani my nechceme nikomu konkurovať. Skrátka, nepozeráme sa na to z konkurenčného pohľadu. Pôjdeme vlastnou cestou, ktorú zatiaľ nebudú limitovať financie, lebo nie sme odkázaný na financie z externých zdrojov. Ak sa nájde partner, ktorý by nás chcel čiastočne financovať, máme určité mantinely, za ktoré určite nepôjdeme“.

Aký koncept marketingovej komunikácie plánujete? Chcete “chodiť” na festivaly, do kín, či hudobných klubov? Plánujete organizovať diskotéky?
„Plánujeme organizovať najmä koncerty a rôzne parties. Klasické diskotéky to určite nebudú“.