DANIEL SALONTAY ZLOŽIL HUDBU K OBRAZOM SVOJHO OTCA ALEXANDRA

„Ešte si sa nevzdal?“ pýta sa maliar Alexander Salontay svojho syna v trochu fatalistickom rozhovore, ktorý plynule prechádza do meditatívnej gitarovej plochy v skladbe Zaobrazom tato rap.

Krátka slovná výmena v náznakoch rozpletá príbeh, na konci ktorého stoja dve navzájom prepojené udalosti: nový sólový album Zaobraz od Daniela Salontaya a „debutová” výstava obrazov jeho otca s názvom Zásielka. Obidve môžete spoznať a zažiť v prebiehajúcich letných mesiacoch.

Album Zaobraz je inšpirovaný tvorbou slovenského maliara Alexandra Salontaya, ktorý celý život maľoval a nevystavoval.

Popri pedagogickej činnosti sa potichu venoval umeniu. Tvrdošijne, sám a bez nároku na pozornosť. Jeho nevšedné a verejnosti doposiaľ málo známe dielo sa stalo podkladom pre nový hudobný soundtrack, ktorého autorom je maliarov syn Daniel Salontay, gitarista a spoluzakladateľ skupiny Longital.

Nápad zložiť hudbu k otcovým obrazom dostal Daniel Salontay ešte koncom 90. rokov, keď ostal uchvátený jeho vtedajšou akvarelovou a pastelovou tvorbou.

Komponovanie hudby však v tej dobe bolo skôr zámienkou vidieť a zdokumentovať ďalšie otcove obrazy, ktoré sa pohybovali niekde na rozmedzí vizionárskeho pop-artu a reflexie socialistickej doby.

„Nikto, vrátane mňa, netušil, čo u seba otec má. Väčšinou tvoril v ústraní, keďže ho odrádzala cenzúra komunistického režimu,” hovorí Daniel Salontay, pre ktorého sa hudba stala cestou, ako lepšie spoznať otcove dielo a zároveň ho odhovoriť od zámeru urobiť na sklonku života na záhrade veľkú vatru z približne 2000 nezverejnených obrazov. „Druhý, ešte bláznivejší variant, bol zakonzervovať dielo v cínovej rakve pre budúce civilizácie, tomu sme sa našťastie tiež vyhli,” dodáva Daniel.

Z pravidelných fotografických návštev a rozhovorov u otca nakoniec vznikla hudba, ktorá v týchto dňoch vychádza na albume Zaobraz.

Jej dôležitým účinkom, okrem hudobného zážitku, je aj akési sebaprijatie maliara Alexandra Salontaya, ktorý nachádza zmierenie s vlastným dielom a už neuvažuje nad jeho likvidáciou alebo zapečatením. Práve naopak, vo veku 83 rokov zažíva debut v podobe rozsiahlej výstavy v trnavskej galérii.

„V čase, keď som dokončoval hudbu, prejavila Galéria Jána Koniarka v Trnave záujem o doplnenie zbierky o nejaký otcov obraz v rámci mapovania regionálnych umelcov. Keď som im ukázal svoj počitač s fotkami obrazov a rozpracovanou hudbou, bolo to, akoby objavili výtvarný poklad. Z akvizície vybraného obrazu, ktorý sa volá Zásielka, sa zrodila myšlienka rovnomennej výstavy, ktorá je zároveň debutom aj súbornou retrospektívou,” uzatvára rozprávanie Daniel Salontay, ktorý bol aj súčasťou otvorenia výstavy ako hudobný hosť.

Album Zaobraz si môžete vypočuť a zakúpiť na stránkach vydavateľstva Slnko Records. Výstava Alexandra Salontaya prebieha v Galérii Jána Koniarka v Trnave do konca augusta.

Bio

Daniel Salontay je vyštudovaný matematik a bývalý učiteľ programovania, v súčasnosti známy najmä ako gitarista a spoluzakladateľ skupiny Longital. S otcom maliarom ho spája nenapodobniteľný prístup k umeleckému remeslu a hre na gitaru, s ktorou dokáže vytvoriť pestrofarebné tóny, nálady a pocity. Okrem Longitalu Daniel Salontay pôsobil v kapele Neuropa, koncertnom projekte Bolo nás jedenásť a ako producent sa zaslúžil o zvuk nahrávok pesničkárky Zuzany Homolovej. V portfóliu má tiež niekoľko sólových albumov a kompozícií k filmom aj divadlu.

Alexander Čerevka