SLOVÁCI CHODIA NA HUDOBNÉ FESTIVALY HLAVNE NA SLOVENSKU

Až 89 percent Slovákov pozná nejaké hudobné festivaly. Iba 20 percent z nich ich však aj navštevuje.

Festivaly

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý realizovali na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela.

Hudobné festivaly sú viac známe respondentom so stredným vzdelaním s maturitou a vyšším vzdelaním. Medzi najznámejšími podujatiami medzi respondentmi, ktorí ich poznajú, sú Pohoda (92%), TopFest (52 %) a Grape (41 %), ktoré sú viac známe ľuďom zo západného a stredného Slovenska a vysokoškolákom. Ďalej sú to Lodenica (38%), ktorý viac poznali muži, Hip Hop Žije (29 %) a Uprising (24 %), ktoré naopak boli známejšie medzi ženami.

Viac ako polovica respondentov sa o hudobných festivaloch dozvedá z internetu (66 %), pomerne veľa ľudí i z rádia (52 %) či televízie (47 %), pričom posledné dve možnosti prevažujú u mužov. U priateľov, známych alebo rodiny sa o festivaloch informuje 41 percent respondentov, hlavne žien a ľudí zo západného Slovenska. Billboardy, plagáty a vonkajšia reklama rezonujú u 39 percent Slovákov, a to najmä z východu.

Hudobné festivaly kedysi navštevovalo, no už nenavštevuje, 36 percent Slovákov a 44 percent na takéto podujatia nechodí vôbec.

Návštevníci, ktorí na ne chodia alebo chodili, sa zúčastňujú na festivaloch hlavne na Slovensku (96%). Respondenti, ktorí už nenavštevujú festivaly alebo na ne nikdy nechodili, uviedli, že ich najčastejším dôvodom je nedostatok času (39 %). S týmto tvrdením sa pritom stotožňuje najmä stredná veková kategória. Ďalšími dôvodmi sú napríklad to, že nemajú nikoho, s kým by tento druh zábavy navštívili (23 %), ďalej to, že hudobné festivaly nemajú radi (22 %) alebo že na nich nemajú dostatok financií (20 %).

Prieskum sa zameral i na bezpečnostné kontroly pri vstupe na hudobné festivaly. Viac ako polovica respondentov takéto kontroly chápe, pričom títo ľudia tvrdili, že vedia, že kontroly slúžia na ich ochranu (54 %). Nie príliš podrobná prehliadka neprekáža 18 percentám opýtaných návštevníkov. Štrnásť percent respondentov uviedlo, že im kontroly neprekážajú vôbec.

Eliška Morochovičová (foto: Martina Mlčúchová)