VÝSLEDKY PRIESKUMU VNÍMANIA HUDBY NA SLOVENSKU

prieskum-hudbyRedaktori NMR možno budia dojem, že si neuvedomujú slovenskú realitu – dávajú veľa priestoru málo známej hudbe z domova i zahraničia, neriadia sa pravidlami komerčnej úspešnosti, neomieľajú ošúchané hity. (Opak by bol nenáročný, nie sú na to potrebné žiadne mimoriadne vedomosti). Oficiálne štatistiky poslucháčskeho a diváckeho záujmu o mainstreamové médiá pokladajú mnohí za neobjektívne. Redaktori NMR preto uskutočnili vlastný prieskum vnímania hudby na Slovensku. Trval tri roky. Respondentmi bolo približne tisíc ľudí vo veku od 18 do 70 rokov. Prebiehal anonymne formou rozhovorov, aby odpovedali úprimne. Výsledok je, samozrejme, iba približný, zaokrúhlený, no napriek tomu má určitú výpovednú hodnotu. Vyvoláva otázky.

Aká je realita? A čo z nej vyplýva?

 • 90 % respondentov uviedlo, že hudbu počúvajú každý deň. 70 % z nich prevažne slovenské rozhlasové stanice.
 • 70 % uviedlo, že nemajú čas zapodievať sa dianím v hudbe.
 • 70 % počúva hudbu v nedostatočnej zvukovej kvalite. ( MP3, lacné rozhlasové prijímače, nekvalitné reproduktory).
 • 50 % nenapadlo hľadať súvislosti medzi vnímaním hudby, výškou informovanosti a kultúrnou úrovňou človeka.
 • 70 % nemá predstavu o praktikách šoubiznisu, propagande a jej vplyve na popularitu hudby.
 • 70 % bolo vo svojom výbere hudby nesamostatných – ovplyvňovala ich propaganda, popularita, médiá, priatelia.
 • 90 % priznalo, že nečítajú odborné hudobné časopisy a literatúru.
 • 50 % respondentov nepoznalo viac ako 10 hudobných štýlov.
 • 90 % nezaujímala vážna hudba.
 • 50 % nikdy nebolo na špičkovom koncerte.
 • 80 % nikdy nebolo na koncerte symfonického orchestra.
 • 90 % respondentov si myslelo, že najlepšia hudba je anglo-americká.
 • 90 % poznalo zo súčasnej hudobnej tvorby sveta len časť tvorby slovenskej, českej, anglo-americkej.
 • 90 % nevedelo, čo je to world music.
 • 80 % nevedelo, čo je to indie music scene.
 • 30 % uviedlo, že počúva výlučne iba jeden druh hudby – najčastejšie rap, heavy metal, jazz.
 • 90-tim percentám opýtaných nevadilo, že väčšina slovenskej populárnej hudby má anglo-americký hudobný základ a nie je vo svete známa žiadnym pôvodným slovenským hudobným štýlom. Väčšina si túto skutočnosť neuvedomovala, pokladala ju za prirodzenú.
 • 50 % pojem módna hudba chápalo ako moderná hudba.
 • 70 % respondentov netušilo, aký veľký kultúrny význam má pre Slovensko festival Pohoda.
 • 70 % netušilo, že slovenské televízne stanice neoboznamujú divákov s umelecky špičkovým hudobným dianím vo svete ani v rozpätí jedného percenta.

Miroslav Potoček