ŽELÁME SLOVENSKU NA ZDRAVIE

„Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku.

Na zdravie

Cieľom výzvy „Želáme Slovensku na zdravie“ je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

„S nádejou, radosťou a obdivom voči vedeckej komunite vítame začiatok procesu očkovania na Slovensku. Uvedomujeme si, že okrem nesporných zdravotných aspektov tohto dôležitého preventívneho nástroja, je očkovanie zároveň nevyhnutným krokom k plnohodnotnému fungovaniu spoločnosti.“

Od marca 2020 združenia viackrát vyzvali vládu na pomoc, teraz pomoc ponúkajú. Chcú vyjadriť podporu plánu očkovania na Slovensku a zároveň chcú ponúknuť svoje skúsenosti a zručnosti k tomu, aby očkovanie prebehlo čo najrýchlejšie a najplynulejšie.

„Sme si vedomí, že niektoré činnosti musia realizovať odborníci spomedzi zdravotníkov a epidemiológov. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s logisticky často náročnými podujatiami však dokážeme pomôcť s prípravou a realizáciou procesov, ktoré očkovanie vyžaduje, ako je pomoc s logistikou, s ľudským a produkčným zabezpečením, s komunikáciou a propagáciou očkovania.“

Združenia a asociácie veria, že existuje dostatok priestoru na zapojenie ľudí zo živej kultúry a ďalších oblastí do procesu očkovania. Aj v prípade, že ich ponuku nevyužijete, prajú celému procesu čo najúspešnejší priebeh, aby sme si mohli už na jar symbolicky popriať „na zdravie“ na všetkých podujatiach a spoločných stretnutiach.

Zoznam zapojených subjektov:
• Združenie promotérov a festivalov na Slovensku
• Asociácia Hudobných Klubov Slovenska AHKS
• Hudobná Únia Slovenska
• Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
• Slovenský ochranný zväz autorský
• Slovenská jazzová spoločnosť
• Zástupcovia ticketingových spoločností v SR
• BTL Komunikačná asociácia
• Asociácia nezávislých producentov
• Únia filmových distributérov
• Združenie prevádzkovateľov kín

PS: Táto výzva je otvorená aj pre ďalšie subjekty, nielen z kultúrnej sféry. V prípade záujmu ich kontaktujte na info@zelameslovenskunazdravie.sk.

Viac informácií nájdete na facebookovej stránke „Želáme Slovensku na zdravie“, rovnomennom facebookovom evente a už čoskoro aj na webe výzvy www.zelameslovenskunazdravie.sk.

Anton Repka a NMR