ILDIKÓ KALI BUDE MAŤ NOVÝ ALBUM S NÁZVOM ZLATÁ PANNA

Tri roky od vydania spoločného titulu so skupinou Romanika bude mať trnavská speváčka a skladateľka Ildikó Kali nový štúdiový album. Piesne albumu „Zlatá panna“ budú zachytávať atmosféru magického sveta a vnútornú silu človeka.

Ildikó Kali

Albumová novinka „Zlatá panna“ bude obsahovať nové piesne, nový zvuk i zaujímavé spolupráce. Jej texty budú o univerzálnych témach.

Producentsky a hudobne sa na novinke podieľa Milan Tőkőly (StudioJ Trnava), v dvoch piesňach účinkujú prizvaní hudobní hostia – Stanislav Palúch, Peter Luha, Peter Korman, Michal Fedor.

„Album Zlatá panna oprašuje tvorbu romantického básnika Jána Bottu. V dobovom obraze, ktorý vytvoril, nachádzam nadčasové súvislosti, ktoré ma povzniesli nad udalosti, ktoré neviem ovplyvniť. Názov albumu Zlatá panna metaforicky odráža chápanie slobody, ktorú treba viac hľadať ako o ňu bojovať. V hľadaní je nádej, že všetko sa na dobré obráti“, predstavuje novinku Ildikó Kali.

Album oficiálne oficiálne vyjde 22. 11. 2021 pod značkou vlastného vydavateľstva Ildikó Kali.

„Pre svoje hudobné motívy som si predstavovala baladické príbehy. S prvkami ľudovej slovesnosti mi ich v hojnosti poskytla básnická tvorba romantikov. Vždy sa mi páčilo povedať veci piesňou tak, aby textová časť a hudobná časť boli v rovnováhe. Ide o zhudobnené veršované povesti. Protiklad svetla a tmy, ktorým je pretkaná Bottova tvorba, tvorí základnú hudobnú líniu. Album je výletom do minulých čias, v ktorých cit hrdinu je v konflikte so svetom, napriek tomu sa pokúša dospieť k svojmu ideálu,“ opisuje speváčka obsah pôsobivého albumu.

Krst albumu „Zlatá panna“ sa uskutoční 12. 2. 2022 v trnavskom klube Malý Berlín. Mal by predznamenať sériu vystúpení na Slovensku i v zahraničí.

NMR (foto: Peter Babka)