MANIKA KAUR – ČO BY PRIŠLO, KEBY ISLANDSKÝCH SIGUR RÓS TVORILI PANDŽÁBSKE ŽENY

Manika Kaur - Sacred WordsManika Kaur – Sacred Words (Surifiya Recording 2018)

Pandžábskych Sikhov ľahko identifikujeme podľa fúzov a turbanov, ktoré na verejnosti nikdy nedávajú dolu. Muži k menám pridávajú slovo singh (lev), ženy kaur (princezná) a hlásia sa k Sikhizmu – indickému sufijskému náboženstvu z 15. storočia, hlásajúcemu rovnosť žien a mužov, vieru v pravdu a potrebu pomáhať blížnym. 

Ako sa Sikhizmus praktizuje v praxi, dokladá speváčka a filantropka Manika Kaur: všetky zisky z predaja albumov a koncertov venuje na charitu a vzdelávanie detí v Pandžábe. Na novinke sa tým pádom zišla princezná s levom, pretože na nej výraznú zvukovú stopu zanechal svetovo preslávený londýnsky hudobník, hráč na tabla a programátor Talvin Singh.

Jiří Moravčík