NAŠI RÓMOVIA A ICH VEDOMOSTI O ICH HISTÓRII A HUDBE VO SVETE?

Počas roka 2017 som uskutočnil môj vlastný štatistický prieskum medzi slovenskými Rómami. Bol som zvedavý, aké majú vedomosti o svojom pôvode a histórii, a najmä o rómskej hudbe vo svete.

Rómska vlajka
Rómska vlajka

Samozrejme, výsledky tejto štatistiky pravdepodobne nie sú objektívne, pretože som nevyspovedal všetkých Rómov na Slovensku , ale iba niekoľkých v mojom bratislavskom okolí, no tieto výsledky o niečom možno predsa len svedčia, pretože to boli Rómovia, ktorí sami seba pokladajú za moderných, počúvajú rádio Európa 2, sledujú vysielania televíznych staníc JOJ, Markíza. Kládol som im rôzne otázky. Bohužiaľ, na prevažnú väčšinu z nich nevedeli odpovedať buď vôbec alebo dostatočne uspokojivo. Čo všetko z toho vyplýva, to ponechám na Vaše uváženie. (Najčastejšie kladené otázky so správnymi odpoveďami sú vertikálne zoradené a očíslované pod týmto úvodom).

1. Z ktorej krajiny Rómovia pôvodne pochádzajú? Správna odpoveď: Najpravdepodobnejšie z indických štátov Radžastan a Pandžáb. Ich pôvod však doteraz nie je dostatočne uspokojivo prebádaný.

2.  Ako nazývajú Rómov v iných krajinách, napríklad vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Nemecku? 1. Gitans (Cigáni), Tzigane, manouche, romanichel 2. Zingaro, Gitano, Tzigano 3. Cíngaro, bohemio, gitano, zingaro, zincaló, mentiroso, 4. Zigeuner, Roma

3.   Ako vzniklo pomenovanie Cigáni? Existuje viacero rozličných vysvetlení, väčšinou však vychádzajú zo slova Egypťania, tak sa totiž predkovia Rómov predstavovali, keď začali v dávnej minulosti prichádzať do Európy. Z pôvodného označenia Cigánov ako Egypťanov boli odvedené ich pomenovania v rôznych európskych jazykoch. Napríklad v angličtine Egyptians, gypsies, gipsies. Oni samotní si však dávali rôzne pomenovania. Pomenovanie „Róm“ je len názov jedného etnika pochádzajúceho z Indie. The International Romani Union (Medzinárodná rómska únia), pôvodne nazvaná The World „Gypsy“ Community (Svetové cigánske spoločenstvo), rozhodla, že Cigáni budú mať jednotné pomenovanie Rómovia. Názory na toto rozhodnutie sú odlišné. Náš Jazykovedný ústav Ľ. Štúra odporúča od roku 1990 pomenovanie Róm, Rómovia. Rómovia totiž poukazujú na znevažujúci podtón slova Cigán, používaný v slovanských krajinách v tom istom zmysle ako slovo klamár. (Cigáň, cigániť).

4.   Majú Rómovia svoju národnú vlajku a svoju hymnu? Áno, majú svoju vlajku. A hymnu? Aj hymnu. Jej názov je „Opre Roma“ (Hor sa, Rómovia). Známa je aj pod názvom „Romale, čhavale“.

5.  Kedy a prečo sa v Európe začal meniť vzťah k Rómom na nepriateľský? Bol to následok ich vylúčenia z cirkvi (exkomunikáciou) v roku 1427. Dôvodom bolo porušovanie kresťanskej morálky, napríklad krádežami. Z niektorých krajín ich vyháňali pod trestom smrti.

6.   Kto sa u nás prvý pokúsil o asimiláciu Rómov? Mária Terézia.

7.   Žila v minulosti u nás väčšina Rómov kočovným životom? Kočovný spôsob života preferovala iba menšia časť Rómov, tzv. olašských, ktorí k nám prišli z Rumunska. Sami seba nazývali Vlachi.

8.  Majú Rómovia jednoliatu hudobnú kultúru všade na svete? Nemajú. No má určité spoločné rysy, presnejšie povedané svoj feeling a v rôznych krajinách svoje špecifické hudobné prejavy, často zaujímavo inovované fúziami s inými hudobnými žánrami. 

9.   Ktorá rómska hudobná skupina je svetoznáma a existuje už takmer 40 rokov? Gipsy Kings.

10.  Čo je to katalánska rumba? Katalánska rumba, tzv. rumba catalana,  je v hudobnom svete známy hudobný žáner, ktorý vznikol v rómskej komunite mesta Barcelona.

11.  Ako sa volala vo svete vysoko oceňovaná rómska speváčka, ktorá zomrela koncom minulého roka? Esma Redžepova.

12.  Ktorá hudobná skupina je svetoznáma ako predstaviteľka štýlu gypsy punk? Spievala a hrala spolu s Madonnou. Správna odpoveď: Gogol Bordello. 

13. Majú Rómovia svoj vlastný štýl jazzu? Majú. Jeho zakladateľom bol  Django Reinhardt (1910-1953), belgický gitarista rómskeho pôvodu. Tento štýl má svoj oficiálny medzinárodný hudobný termín – gypsy jazz, gypsy swing. Vo Francúzsku manouché jazz.

14. Vymenujte aspoň desať vo svete rešpektovaných hudobníkov alebo kapiel, ktoré vo svojej hudbe uplatňujú prvky rómskej hudby. Príklad: 1. Fanfare Ciocărlia  2. Gogol Bordello  3. Shantel  4. La Caravane Passe  5. Goran Bregovič  6. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra  7. Taraf de Haïdouks  8. !DelaDap  9. Amsterdam Klezmer Band  10. 17 Hippies 

15. Ktorá hudobná scéna umožňovala doposiaľ rómskym hudobníkom najväčšie uplatnenie vo svete? Scéna world music.

 Miroslav Potoček