BELEM & THE MEKANICS – DELIKÁTNE HUDOBNÉ ORNAMENTY

Belem & the Mekanics

Belem & the Mekanics (feat. Kathy Adam, Walter Hus) – Didier Laloy (Igloo Records 2018)

Belgický akordeonista Didier Laloy, majster komorne ladených improvizácií a delikátnych hudobných ornamentov, nahrával doteraz hlavne s hráčkou na violončelo Kathy Adam. Nový album tohto dua, známeho pod menom Belem, inšpirovalo stretnutie so skladateľom Walterom Husom. Ten je síce radený k avantgarde, pritom sa ale ide o oveľa priateľskejšiu tvorbu, než bola súčasná hudba 20. storočia.

Hus totiž pracuje s mechanickými nástrojmi, ktoré existujú v mnohých veľkostiach a podobách – od zvonkohry cez verklík až po pneumatické mechanické piano, ktoré poháňa stlačený vzduch a zrolovaný perforovaný papier.

Hus je kapelníkom celkom 15 členného orchestra mechanických nástrojov. Aj keď niektoré hrajú samy a iné riadia počítače, ich zvuk je vždy prirodzený a organický – a prináša teda retrospektívnu spomienku na éru tesne predtým, než do hudby vstúpili syntetizátory.

Petr Dorůžka