WEEK 44/2018

J Mascis - Elastic Days  Michelle Girevich – Exciting Times  Manudigital – Bass Attack Oi Va Voi – Memory Drop  Salif Keita – Un Autre Blanc  Teskno – Mi

 

J Mascis – Elastic Days (Sub Pop 2018)

 

Michelle Girevich – Exciting Times (Michelle Gurevich 2018)

 

Manudigital – Bass Attack (X-Ray Production 2018)

 

Oi Va Voi – Memory Drop (V2 Records Benelux)

 

Salif Keita – Un Autre Blanc (Naive 2018)

 

Teskno – Mi (Pias Poland 2018)