ROKUJE SA O NASTAVENÍ FUNGOVANIA HROMADNÝCH PODUJATÍ

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) sa stretla so zástupcami organizácií združujúcich pracovníkov v kultúrnom priemysle.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) chce v čo najkratšom čase nadviazať priamy dialóg s ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) tak, aby sa nastavil jasný a primeraný model fungovania hromadných podujatí. Milanová to uviedla na stretnutí so zástupcami organizácií združujúcich pracovníkov v kultúrnom priemysle. Tí na stretnutí opakovanie zdôraznili, že primerané a predvídateľné opatrenia, v súvislosti s organizáciou podujatí, sú nevyhnutné pre ich zmysluplné fungovanie. V tlačovej správe o tom informovali organizácie Hudobná únia Slovenska, Asociácia hudobných klubov Slovenska, Združenie promotérov a festivalov Slovenska, Klub nezávislých divadiel ADT, Asociácia kultúrnych inštitúcií Slovenska a BTL Komunikačná asociácia.

Zástupcovia kultúrnych organizácií zároveň pripomenuli problém, že ani pár dní pred 1. septembrom neexistuje jasný súbor záväzných pravidiel a pokynov pre organizovanie podujatí a pre príslušné okresné ÚVZ. Rovnako tak nie je známy mechanizmus uplatňovania náhrad pri ich zrušení.

„Jedným z bodov diskusie bola možnosť podporiť ľudí pracujúcich v kultúrnom priemysle aj finančnou pomocou, ktorá by sa mohla skladať v ideálnom prípade z troch zložiek, aby pokryla špecifické potreby jednotlivcov a organizácií,“ uviedli na stretnutí organizácie. Prvou pomocou by bola ohlásená pomoc umelcom prostredníctvom grantovej schémy Fondu na podporu umenia (FPU), druhá náhrada by mala byť pre umelcov alebo obslužné profesie ako napríklad technici, manažéri či produkční, ktorí nespadajú do schémy FPU. Tretia zložka pomoci by mala smerovať do organizácií, promotérskych spoločností, klubov, ticketingových a produkčných spoločností, dodávateľov techniky či nezriaďovaných divadiel.

Organizácie majú naplánované aj rokovanie s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) na utorok 25. augusta a stretnutie s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) a hlavným hygienikom Jánom Mikasom, ktoré sprostredkuje ministerka kultúry.

SITA