SÚŤAŽ O DVE VSTUPENKY NA ZIMNÝ UPRISING

Jah MasonZapojte sa do súťaže o 2 vstupenky na Zimný Uprising, ktorý sa bude konať 1.12. 2018 v bratislavskom klube Ateliér Babylon.

Stačí správne odpovedať na nasledujúcu súťažnú otázku:

V ktorom roku vystúpil Jah Mason prvýkrát na Slovensku? Vyberte jednu z možností.

a/ 2009

b/ 2010

c/ 2011

Odpovede môžete napísať pod týmto článkom, alebo na našom facebookovom profile: https://www.facebook.com/newmodelradiosk/  (zverejnenie 30.11.2018 o 09:00 hod.)


Vyhodnotenie súťaže zo dňa 1.12. 2018:

Správna odpoveď bola B. Alxndr Bns ju napísal na Facebooku ako prvý, takže poprosíme napísať celé meno do správy a výherca si môže na svoje meno večer vyzdvihnúť vstupenky pre dve osoby na bráne festivalu. Ďakujeme všetkým za účasť a výhercovi gratulujeme 🙂

Redakcia NMR